^
AKAI
Ewe soufos a pesei ekewe aramas pwe repwe aüetä ewe Imwenfelin Kot
Kot a apwüngü ekewe aramas, pun resap allükülük
Än Kot pwon ngeni Serupapel