32
Ewe king mi pwüng
32.1-8
Nengeni, eman king epwe nemenem fän pwüng, nge ekewe samol repwe nemenem fän pwüngüöch. Iwe, iteiten eman me eman leir epwe usun chök eu lenien chuno seni asepwäl, pwal usun chök eu lenien op lupwen fansoun mölümöl. Repwe usun chök chanpupu lon eu leni mi pwasapwas, pwal usun chök nürün eu achau mi watte lon fanüapö. Mürin, chokewe mi küna resap chüen amöürala meser, nge selingen chokewe mi rongorong repwe aüseling. Iwe, chokewe mi müttir le kapas o müttir le föri och, repwe mirit o weweöch, nge än chokewe mi awemwöch kapas epwe fateöch. Iwe, chon miritimang resap chüen iteni aramas tekia, nge chon atuputup resap chüen iteüöch. Pun eman chon miritimang a eäni kapasen umwes, letipan a chök ekiekin föföringau. Iwe, a föri föför esepwüng, a eäni kapas mi mwäl usun ewe Samol mi Lapalap, a pwal amwöchü seni chon echik mine repwe möt ren, nge esap ngeni chon kaka ünümer. Iwe, föförün eman chon atuputup a ngau, a chök ekiekietä mine a pwüngingau, pwe epwe afeiengaua chon wöüngau ren kapas chofana, inamwo ika a pwä än ewe chon osupwang pwüng. Nge eman aramas tekia a ekiekietä mine a let o sopwela le föri mine a pwüng.
Kapasen fön ngeni ekewe fin Jerusalem
32.9-20
Ou etto, ämi fefin mi kinamwe fän chipwang, oupwe rongorong ai kapas. Ämi föpwül mi ekieki pwe oua nonomöch, oupwe aüselinga ai afalafal. 10 Mürin eu fansoun mochomoch, ekis lap seni eu ier chök, oupwe chechech, ämi fefin mi ekieki pwe oua nonomöch, pun resin wain esap fis, esap pwal wor ua. 11 Oupwe chechech fän niuokus, ämi fefin mi kinamwe fän chipwang, oupwe chechech, ämi mi ekieki pwe oua nonomöch. Iwe, oupwe pwilitawu üfemi o aea uros mangaku seni tuk. 12 Oupwe fichi möküremi pwe asisilen ämi letipeta, pun ekewe tanipi mi mürina me ekewe irän wain mi uaöch ra tala, 13 nge iräfölüföl me pötöwölingau ra mär won fanüen nei aramas. Ewer, oupwe kechüeiti ekewe imwen apwapwa meinisin lon ewe telinimw mi pwapwa. 14 Pwal ewe imwen king esap chüen so, nge ewe telinimw mi chocho epwe pöla. Iwe, ewe chuk me ewe imwen mamas repwe wiliti eu leni mi tatakis feilfeilachök. Aas mi mwacho repwe pwapwa le nonom ie, nge ekewe pwiin sip repwe mongö fetil ie. 15 Iwe, ei epwe fis tori Kot epwe tinato Ngünün woch. Mürin, ewe fanüapö epwe wiliti eu tanipi mi pwülüöch, nge ewe tanipi mi pwülüöch epwe usun chök eu lenien wöllap. 16 Iwe, pwüngüöch me pwüng epwe fisitä lon unusen ewe fanü. 17 Iwe, uän pwüng kinamwe, nge esenipaen pwüng nonomöch me lükülük tori feilfeilachök. 18 Nei aramas repwe manau fän kinamwe, repwe pwal asösö lon imwer, nge esap wor och mine repwe weires ren. 19 Inamwo ika ütten fau epwe püngütiu won ewe wöllap, nge ewe telinimw epwe unusen tala, 20 ämi mi fofot ünükün ekewe koluk meinisin, oupwe feiöch, pwal ämi mi apichala kow me aas pwe repwe mongöfeil.