3
Iteiten chon ewe ainangen Lefi me wiser
3.1-39
Iwe, iei pworausen än Aaron me Moses famili lon ewe fansoun, lupwen ewe Samol mi Lapalap a kapas ngeni Moses me won ewe chuk Sinai. Ikkei iten nöün Aaron kewe mwän: Natap ewe mwänichi, Apihu, Eleasar me Itamar. Ir ätekewe mi kepit o afeiöch pwe repwe angang lon wiser wisen souasor. Nge Natap me Apihu ra mäla, lupwen ra eäni asor ekkei esap pin me fän mesen ewe Samol mi Lapalap lon ewe fanüapön Sinai. Iwe, ätekei esap wor nöür. Iei mine Eleasar me Itamar ra angang lon wisen souasor lupwen fansoun manauen Aaron semer we.
Iwe, ewe Samol mi Lapalap a üreni Moses, “Kopwe emwenato chon ewe ainangen Lefi mwen ewe souasor Aaron pwe repwe angang ngeni. Iwe, repwe föri sokun angang ngeni Aaron, pwal ngeni unusen ewe mwichen chon Israel mwen ewe imw mangaku ia aramas ra churiei ie o föri angangen ewe imwenfel seni mangaku. Iwe, repwe tümwünü pisekin ewe imwenfel seni mangaku meinisin o föri sokun angang fän iten ekewe aramasen Israel ren ar angang ngeni ewe imwenfel seni mangaku. Chon ewe ainangen Lefi repwe wisen angang ngeni Aaron me nöün kewe mwän. Ir repwe tiwewu seni me lein ekewe aramasen Israel pwe repwe angang ngeni. 10 Iwe, kopwe awisa Aaron me nöün kewe mwän pwe repwe föri angangen wiser wisen souasor. Nge are eman me lükür epwe angelong lon ewe wis, epwe ninnila.”
11 Iwe, ewe Samol mi Lapalap a üreni Moses, 12 “Nengeni, üa filätä ekewe mwän seni ewe ainangen Lefi seni me lein ekewe aramasen Israel, pwe repwe tupuni ekewe mwänichi me lein ekewe aramasen Israel. Iwe, ekewe mwän seni ewe ainangen Lefi repwe nei, 13 pun ekewe mwänichi meinisin nei. Lon ewe rän, lupwen üa niela ekewe mwänichi meinisin lon ewe fanü Isip, üa apini fän itei ekewe mwänichi lon Israel meinisin, seni mwänichien aramas tori man. Iwe, ir repwe nei. Ngang ewe Samol mi Lapalap.”
14 Iwe, ewe Samol mi Lapalap a üreni Moses me lon ewe fanüapön Sinai, 15 “Kopwe angei iteiten mwän seni ewe ainangen Lefi lon tettelin ar kewe cho me ar famili. Kopwe aleani iteiter seni eu maram feitä.” 16 Iwe, Moses a angei iteiter, usun mine ewe Samol mi Lapalap a allük ngeni. 17 Ikkei iten nöün Lefi kewe mwän: Kerson, Kohat me Merari. 18 Nge ikkei iten nöün Kerson kewe mwän, ir lewon ar kewe cho: Lipni me Shimei. 19 Iwe, iten nöün Kohat kewe mwän, ir lewon ar kewe cho: Amram, Ishar, Hepron me Usiel. 20 Nge iten nöün Merari kewe mwän, ir lewon ar kewe cho: Mali me Mushi. Ikkei ir lewon ekewe familien Lefi lon tettelin än semer cho.
21 Iwe, än Kerson cho ekewe familien Lipni me Shimei. 22 Iteiten mwän meinisin ra alea seni eu maram feitä ükükün fisungeröü limepükü. 23 Iwe, ekewe familien än Kerson cho repwe aüetä imwer imw mangaku pelilotoun ewe imwenfel seni mangaku. 24 Nge Eliasaf nöün Lael mwän epwe mwänirelan än Kerson cho. 25 Iwe, wisen nöün Kerson kewe mwän, repwe tümwünü ewe imwenfel seni mangaku, pwölüpwölün kewe me chechen asamalapan, 26 ekewe mangaku mi tit ngeni ewe leni lükün ewe imwenfel seni mangaku, pwal ewe chech fän iten asamalapen ewe leni mi pwelifeili ewe imwenfel seni mangaku me ewe rongen asor. Repwe tümwünü selin pwal meinisin mine ra aea fän iten ar angang.
27 Iwe, än Kohat cho ekewe familien Amram, Ishar, Hepron me Usiel. 28 Iteiten mwän meinisin ra alea seni eu maram feitä ükükün walungeröü wonopükü. Ir ra wisen tümwünü ewe imw mi pin. 29 Iwe, ekewe familien än Kohat cho repwe aüetä imwer imw mangaku peliörün ewe imwenfel seni mangaku. 30 Nge Elisafan nöün Usiel mwän epwe mwänirelan än Kohat cho. 31 Iwe, wiser repwe tümwünü ewe pworofel, ewe chepel, ewe lenien atittin, ekewe rongen asor, ekewe sepi fän iten ewe imw mi pin ekewe souasor ra aea le angang, pwal ewe cheech mi refiela ewe rum mi unusen pin me sokopaten pisek meinisin ra aea lon ar angang. 32 Nge Eleasar nöün ewe souasor Aaron we mwän epwe meilapen ekewe souemwenin ewe ainangen Lefi, epwe pwal nemelapei chokewe mi tümwünü ewe imw mi pin.
33 Iwe, än Merari cho ekewe familien Mali me Mushi. 34 Iteiten mwän meinisin ra alea seni eu maram feitä ükükün wonungeröü ruopükü. 35 Iwe, Suriel nöün Apihail mwän epwe mwänirelan än Merari cho. Repwe aüetä imwer imw mangaku peliefengin ewe imwenfel seni mangaku. 36 Nge wisen nöün Merari kewe mwän repwe tümwünü pappen ewe imwenfel seni mangaku, ekewe amwöch, ekewe ür me alongur me pisekin meinisin ra aea lon ar angang. 37 Repwe pwal tümwünü üren pwelin ewe leni lükün ewe imwenfel seni mangaku fiti alongur, chüfölür me selir.
38 Iwe, mwen ewe imwenfel seni mangaku me peliötiu sasape ngeni meserän Moses me Aaron me nöün kewe mwän repwe aüetä imwer imw mangaku. Iwe, wiser repwe föri sokun angangen souasor fän iten ekewe aramasen Israel lon ewe leni mi pin. Nge are eman me lükür epwe angelong lon ewe angang, epwe ninnila. 39 Iwe, Moses me Aaron ra angei iteiten ekewe mwän seni ewe ainangen Lefi meinisin lon en me an famili fän än ewe Samol mi Lapalap allük. Nge kapachalapen ekewe mwän meinisin seni eu maram feitä ükükün rüe me ruungeröü.
Ekewe mwän seni ewe ainangen Lefi me mön ekewe mwänichi
3.40-51
40 Iwe, ewe Samol mi Lapalap a üreni Moses, “Kopwe angei iteiten ekewe mwänichi seni ekewe aramasen Israel meinisin o makei iter seni eu maram feitä. 41 Mürin kopwe angei ekewe mwän seni ewe ainangen Lefi pwe akasiwilin ekewe mwänichi meinisin me lein ekewe aramasen Israel, pwe nei. Ngang ewe Samol mi Lapalap. Kopwe pwal angei fän itei nöün chon ewe ainangen Lefi man pwe akasiwilin mweinöün ekewe aramasen Israel man meinisin.” 42 Iei mine Moses a angei iteiten mwänichi meinisin me lein ekewe aramasen Israel, usun ewe Samol mi Lapalap a allük ngeni. 43 Iwe, iteiten ekewe mwänichi meinisin seni eu maram feitä ükükün rüe me ruungeröü ruopükü fik me ülüman.
44 Iwe, ewe Samol mi Lapalap a üreni Moses, 45 “Kopwe apini ekewe mwän seni ewe ainangen Lefi pwe repwe nei akasiwilin ekewe mwänichi meinisin me lein ekewe aramasen Israel. Kopwe pwal aimwüela nöün chon ewe ainangen Lefi man pwe akasiwilin mweinöün chon Israel man. Iwe, ekewe mwän seni ewe ainangen Lefi nei: Ngang ewe Samol mi Lapalap. 46 Nge ren mön ekewe ruopükü fik me ülüman mwänichi seni ekewe aramasen Israel mi som seni iteiten ekewe mwän seni ewe ainangen Lefi, 47 kopwe angei limeföü föün silifer fän iten eman me eman. Iwe, kopwe föri won ewe kilo ra aea le aükük lon ewe imw mi pin. 48 Iwe, kopwe angei ewe moni a püng fän iten mön ekewe aramas mi som seni iteiten ekewe mwän seni ewe ainangen Lefi o ngeni Aaron me nöün kewe mwän.” 49 Iei mine Moses a angei mön ekewe aramas mi som seni iteiten ekewe mwän seni ewe ainangen Lefi. 50 Iwe, ükükün ewe moni a angei seni ekewe mwänichi nöün ekewe aramasen Israel engeröü ülüpükü wone me limeföü föün silifer. Nge ewe moni a för won ewe kilo ra aea le aükük lon ewe imw mi pin. 51 Iwe, Moses a ngeni Aaron me nöün kewe mwän ewe moni usun ewe Samol mi Lapalap a allük ngeni.