5
Nöün Kot mwichen sip
5.1-11
Ngang pwal eman souakom üa pesei ekewe souakom me leimi lon ämi kewe mwichefel. Ngang eman chon pwärätä usun än Kraist riaföü, üpwe pwal angei wisei lon ewe ling epwe pwä. Iwe, üpwe pesekemi pwe oupwe tümwünü ewe mwichen sip Kot a ngenikemi, pwe oupwe foleniir ren unusen letipemi, pun iei usun met Kot a mochen pwe oupwe föri, nge esap me lükitipemi. Oupwe föri ämi angang, sap fänäsengesin ämi chök mochen angei liwin, nge seni wesewesen ämi mochen föri ewe angang. Joh 21.15-17 Ousap nemenemengau ngeni chokewe mi nom fän ämi tümwün, nge oupwe eu lenien apirü ngeni ewe mwich. Iwe, lupwen ewe Meilapen Chonmas epwe pwä, oupwe angei ewe mwärämwär mi ling esap fokun aiolol.
Ina usun pwal ämi alüal kana, oupwe aleasochisi ekewe chinlap. Ämi meinisin oupwe fokun eäni tipetekison lon ämi alilisfengen lefilemi. Pun a mak lon ekewe Toropwe mi Pin, “Kot a ü ngeni chon lamalamtekia kana, nge a ümöümöch ngeni chon tipetekison kana.” SalF 3.34 Iei mine oupwe atekisonakemi fän pöün Kot mi manaman, pwe epwe atekiakemi lon an fansoun mi fich. Mat 23.12; Luk 14.11; 18.14 Oupwe likiti ngeni Kot ämi öürek meinisin, pun i a ekieki met oupwe feiöch ren.
Oupwe amolakemi o mamasa, pun Tefil, ewe chon oputakemi, a fetalfeil usun eman laion mi wörüwör, nge a kütta iö epwe oromala. I ewe oupwe ü ngeni, oupwe nüküchar lon ämi lükülük, pun oua silei pwe pwiimi kewe souläng won unusen fanüfan ra nonom lon ewe chök sokun riaföü. 10 Nge mürin ämi küna riaföü lon fansoun mochomoch, ewe Koten ümöümöch meinisin mi körikemi pwe oupwe eti lon an ling esemüch lon Kraist, i epwe püsin aunusöchükemiila, epwe anükücharakemi o apöchöküla letipemi, pwe oupwe nük lon ämi lükü Kraist. 11 Manaman a nonom ren i tori feilfeilachök. Amen.
Kapongen lesopolan
5.12-14
12 Üa makkei ei toropwe mi mochomoch ngenikemi ren än Silas alisiei, ätewe üa silei pwe i eman pwiich souläng mi allükülük. Üa mochen apöchöküla letipemi o pwäri ngenikemi, pwe iei enletin än Kot ümöümöch. Oupwe nüküchar lon. Föf 15.22,40
13 Ewe mwichefel lon Papilon mi usun chök eman pwiimi, a pwal fil me ren Kot, a kapong ngenikemi, pwal nei we Markus. Föf 12.12,25; 13.13; 15.37-39; Kol 4.10; Filim 24 14 Oupwe kapongfengen lefilemi ren ewe kapongen souläng mi wor tong lon. Kinamwe epwe nonom remi meinisin mi nonom lon Kraist.

5:2: Joh 21.15-17

5:5: SalF 3.34

5:6: Mat 23.12; Luk 14.11; 18.14

5:12: Föf 15.22,40

5:13: Föf 12.12,25; 13.13; 15.37-39; Kol 4.10; Filim 24